Gå til innhold

Om hagen

Kurset i økologisk grønnsaksdyrking i demonstrasjonshagen på Nordre Braathu gård vil sammen med denne bloggen, gi nødvendig teoretisk og praktisk grunnlag for anleggelse og drift av grønnsakshager for folk flest.

I våre dager, med besteforeldre i en lettstelt leilighet, må en hageinteressert novise ofte ty til bøker og internett for å lese seg til kunnskap. Vakre bilder av frodige hager er inspirerende og gir en fin startimpuls. I praksis oppstår gjerne frustrasjon over de enkleste spørsmål – hva-hvordan-hvorfor og når. Vellykket hagebruk har en «rytme» – og det er kunnskap om denne rytmen slowGrow byr på.

varige verdier

I demonstrasjonshagen vil en lære hvordan anlegge senger for grønnsaksdyrking der hvor det opprinnelig lå plen. Demonstrasjonshagen på gården Nordre Braathu i Rygge, er ca 100 m2 og anlagt i tunet på Debiogodkjent areal. Den har 8 faste senger med et fireårig omløp. I tillegg finnes en seng med flerårige urter og blomster. Sentralt er konseptet at alle arbeidsoperasjoner skal kunne overføres til vanlige småhager. Derfor brukes det utelukkende håndkraft og håndredskaper. Næringsforsyning dekkes gjennom bruk av kjøkken-og plantekompost, samt grønngjødsling. (Avmystifisering av eventuelle ukjente begreper, vil du finne etterhvert som du tar for deg innholdet i bloggen).

Foruten den direkte kunnskapen om økologisk grønnsaksdyrkning, vil  slowGrow-hagebruk kunne bidra positivt i utvikling av et helhetlig syn på flere områder:

  • Større interesse og kunnskap om kompostering av organisk kjøkkenavfall
  • Økt forståelse av betydning for bevaring av dyrket mark
  • Økt inntak av ferske grønnsaker
  • Økt mosjon under åpen himmel
  • Forbedret beredskap i tilfelle matvarekrise

PS. Innholdet i bloggen er fortsatt under utvikling og oppdateres jevnlig…

Vi ber om at opphavsretten til tekst og bilder respekteres, og at innholdet på denne bloggen kun gjengis etter avtale. Kontakt: hgaffke (at) broadpark.no

Reklame
%d bloggere liker dette: