Gå til innhold

Grønngjødsling i kombinasjon med korn

desember 28, 2010

Ved grønngjødsling dyrkes det planter for å forbedre jordas naturlige fruktbarhet. Hensikten er å tilføre mikrolivet i jorda nitrogen og organisk materiale. Derfor fjerner vi ikke plantematerialet. I år eksperimenterer vi med å kombinere grønngjødsling med dyrking av korn.

I vår kjøkkenhage setter vi av 1/4 del av arealet til grønngjødsling. Vi begynte å stelle arealet alt i september i fjor høst. I slutten av måneden sådde vi høsthvete, ca 20 g/m2. Kornet ble moldet ned med hagerive. For å bedre spiringen ble jorda trykket litt ned med baksiden av riven etterpå.

Høsthveten spiret og begynte å dekke jorda når frosten og snøen kom. Ved å holde jorda dekket med planter eller planterester etterligner vi naturen. Småkryp i jorda får på dette viset tilført mat for å overleve.

Hveteplantene kommer til å fortsette med å vokse i år og vil strekke seg for å danne aks med korn til sommeren. Kornet vil vi høste for hånd til såkorn for neste jordstykket til høsten.

Rødkløver

I mellom kornplantene blir det plass for nitrogenfikserende vekster – kløver. Her velger vi rødkløver. Den kan såes på overflaten med en gang snøen er borte – ca 2 g/m2. Tidlig såing skal sørge for tilstrekkelig fuktighet for spiring. ”Ulempen” med rødkløver er dens evne til å overvintre. Rødkløverplantene må trakteres med hakke for å gi plass til etterfølgende kultur.

Vanlig prosedyre for stell av kløver til grønngjødsling er å slå den helt i starten av blomstringen. Ved å unngå blomstring vil kløverplanten i lag med knollbakteriene, fiksere maksimalt med nitrogen. Ikke bruk plenklipper for slått – kløverplantene skal gjerne slåes ca 10 cm over bakken.

Flere andre kløverslag er aktuelle til grønngjødsling, som perserkløver, blodkløver og alexandrinerkløver. Disse krever varmere jord og vil i tíllegg ikke overleve vinteren.

Vi bruker grønngjødslingsfrø fra Strand Brænderi. Dette får vi kjøpt gjennom den lokale mølla / Norgesfor forhandler.

Reklame

Kommentarer er stengt.

%d bloggere liker dette: